Niets van deze website defotovilla.nl met onderliggende pagina’s mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een opslagsysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Fotovilla. Alle opinies, vermeld op deze website en in nieuwsbrieven, artikelen, e.d., zijn van de auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijze de opinie van De Fotovilla.

Hoewel de website met de grootste zorg wordt samengesteld, aanvaarden auteur(s) noch De Fotovilla enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op de website. Gemelde fouten zullen we zoveel mogelijk rechtzetten.

© Copyright De Fotovilla 2013-2017

logo
De Fotovilla vertelt visuele verhalen met de boven- en onderwater fotografie bij zwembaden.

Adresgegevens

De Fotovilla
Saltshof 3063
6604 GK Wijchen
Tel.: 0485-441050
E-mail: info@defotovilla.nl
Website: www.defotovilla.nl

Contact

U kunt het beste contact
met ons opnemen via het
formulier op de website.
Klik hier om naar dit formulier te gaan. (Heeft u) vragen over uw foto’s klik dan hier.