De Fotovilla, gevestigd aan Saltshof 3063, 6604 GK Wijchen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.defotovilla.nl

De Fotovilla

Saltshof 3063, 6604 GK Wijchen

Tel.: 0485-441050

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Fotovilla verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Fotovilla verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen en zwembaden per post communicatie te versturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Het afhandelen van uw betaling

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- De Fotovilla verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Fotovilla neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Fotovilla) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Fotovilla bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Document

Welke persoonsgegeven

 

Waarom

 

Duur opslag

Formulier fotozakje

 

 

 

 

Verwijderd na verwerking en aflevering van de bestellingen

 

Naam zwembad (bovenaan)

 

Locatie fotosessie

 

 

 

Telefoonnummer (bovenaan)

 

Bij vragen over bestelling

 

 

 

Email (bovenaan)

 

Bij vragen over bestelling

 

 

 

Email (midden)

 

Verzending digitale bestelling

 

 

 

Naam (achterzijde)

 

Verzending bestelling

 

 

 

Adres (achterzijde)

 

Verzending bestelling

 

 

 

Postcode (achterzijde)

 

Verzending bestelling

 

 

 

Woonplaats (achterzijde)

 

Verzending bestelling

 

 

 

Telefoonnummer (achterzijde)

 

Bij vragen over bestelling

 

 

 

Email (achterzijde)

 

Bij vragen over bestelling/ verzending digitale bestelling

 

 

 

 

 

 

 

 

Portretrecht

 

 

 

 

Verwijderd als deze niet is gebruikt na 1 jaar/ Bij gebruik in medium, wordt deze verwijderd na vervanging door het volgende medium

 

Fotonummer

 

Dit is de foto waarvoor toestemming wordt verleend

 

 

 

Naam ouder (bovenaan)

 

Naam van de ouder (meerderjarige) die toestemming verleend/ als deze foto wordt gebruikt door De Fotovilla in een gedrukt medium ontvangen zij een exemplaar.

 

 

 

Adres

 

Als deze foto wordt gebruikt door ons in een gedrukt medium ontvangt de ouder een exemplaar

 

 

 

Postcode

 

Als deze foto wordt gebruikt door ons in een gedrukt medium ontvangt de ouder een exemplaar

 

 

 

Woonplaats

 

Als deze foto wordt gebruikt door ons in een gedrukt medium ontvangt de ouder een exemplaar

 

 

 

Telefoon

 

Op de hoogte te houden van het gebruik door De Fotovilla

 

 

 

Email

 

Op de hoogte te houden van het gebruik door De Fotovilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam ouder (onderaan)

 

Naam van de ouder (meerderjarige) die toestemming verleend

 

 

 

Handtekening

 

Handtekening van de ouder (meerderjarige) die toestemming verleend

 

 

 

 

 

 

 

 

Machtiging

 

 

 

 

Verwijderd als wettelijke bewaarplicht van administratie is verlopen

 

Naam rekeninghouder

 

Uitvoering van de éénmalige machtiging

 

 

 

Adres

 

Uitvoering van de éénmalige machtiging

 

 

 

Postcode

 

Uitvoering van de éénmalige machtiging

 

 

 

Woonplaats

 

Uitvoering van de éénmalige machtiging

 

 

 

Telefoon

 

Bij vragen over de éénmalige machtiging

 

 

 

Email

 

Bij vragen over de éénmalige machtiging

 

 

 

Iban rekeningnummer

 

Uitvoering van de éénmalige machtiging

 

 

 

BIC

 

Uitvoering van de éénmalige machtiging bij bank buiten Nederland

 

 

 

Datum

 

Uitvoering van de éénmalige machtiging

 

 

 

Plaatsnaam

 

Uitvoering van de éénmalige machtiging

 

 

 

Handtekening

 

Uitvoering van de éénmalige machtiging

 

 

 

 

 

 

 

 

Website contactformulier algemeen

 

 

 

 

Verwijderd na afronding van reden contact

 

Bijlage (geen verplichting)

 

Zoekopdracht foto uitvoeren, afdrukken voor klant

 

 

 

Naam

 

Verzending bestelling

 

 

 

Adres

 

Verzending bestelling

 

 

 

Postcode

 

Verzending bestelling

 

 

 

Woonplaats

 

Verzending bestelling

 

 

 

Telefoon

 

Contact over reden invullen contactformulier

 

 

 

Email

 

Contact over reden invullen contactformulier/ bij vragen over bestelling/ verzenden digitale bestelling

 

 

 

 

 

 

 

 

Website contactformulier vragen over uw foto's

 

 

 

 

Verwijderd nadat klant besloten heeft wel of geen bestelling te doen en deze verzonden is

 

Naam fotolocatie

 

Zoekopdracht foto uitvoeren

 

 

 

Datum fotografie

 

Zoekopdracht foto uitvoeren

 

 

 

Dag fotografie

 

Zoekopdracht foto uitvoeren

 

 

 

Tijdstip fotografie

 

Zoekopdracht foto uitvoeren

 

 

 

Jpegnummer van een afgenomen foto

 

Zoekopdracht foto uitvoeren

 

 

 

Omschrijving kind badkleding, jongen of een meisje, kleur haar, kleur ogen, moedervlek, oordop.

 

Zoekopdracht foto uitvoeren en verificatie juiste kind

 

 

 

Omschrijving ouder/opa/oma

 

Zoekopdracht foto uitvoeren en verificatie juiste kind

 

 

 

Waarmee kunnen wij u helpen

 

Reden van contact klant

 

 

 

Voeg een bijlage toe

 

Zoekopdracht foto uitvoeren en verificatie juiste kind

 

 

 

Voornaam

 

Verzending bestelling

 

 

 

Achternaam

 

Verzending bestelling

 

 

 

Adres

 

Verzending bestelling

 

 

 

Postcode

 

Verzending bestelling

 

 

 

Woonplaats

 

Verzending bestelling

 

 

 

Telefoon

 

Contact over reden invullen contactformulier/ bij vragen over de zoekopdracht

 

 

 

E-mailadres

 

Contact over reden invullen contactformulier/ bij vragen over de zoekopdracht/ verzenden digitale bestelling

 

 

 

 

 

 

 

 

Postpakket

Naam, adres, postcode en woonplaats

 

Verzenden postpakket

 

Verwijderd direct na vezending met de post

 

 

 

 

 

 

Email

 

 

 

 

 

 

Email adres van consument

 

Verzenden link van website voor een zoekopdracht

 

Verwijderd nadat klant besloten heeft wel of geen bestelling te doen en deze verzonden is

 

 

 

Verzenden van proefbestanden nav een zoekopdracht

 

Verwijderd nadat klant besloten heeft wel of geen bestelling te doen en deze verzonden is

 

 

 

Verzenden vragen naar aanleiding van contact

 

Verwijderd nadat klant besloten heeft wel of geen bestelling te doen en deze verzonden is

 

 

 

Verzenden betaalverzoeken

 

Verwijderd nadat klant besloten heeft wel of geen bestelling te doen en deze verzonden is

 

 

 

Verzenden bestellingen

 

Verwijderd nadat  bestelling is verzonden

 

 

 

 

 

 

 

Email adres van medewerker zwembad

 

 

 

Persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet is gebruikt na 1 jaar

 

 

 

Interesse aanvraag foto-activiteit

 

 

 

 

 

Afspraakbevestiging met de zwembaden

 

 

 

 

 

Onze werkwijze verzenden

 

 

 

 

 

Verzenden communicatie van de zwembaden

 

 

 

 

 

Algemene communicatie

 

 

 

 

 

 

 

 

Klantenbestand zwembaden

 

 

 

 

Persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet is gebruikt na 1 jaar

Relatiegegevens

Naam organisatie

 

Onder welke organisatie valt het zwembad

 

 

 

Naam bedrijf

 

Verzenden communicatie van de zwembaden

 

 

 

Postadres

 

Verzenden communicatie van de zwembaden

 

 

 

Postcode

 

Verzenden communicatie van de zwembaden

 

 

 

Plaats

 

Verzenden communicatie van de zwembaden

 

 

 

Bezoekadres

 

Hier vindt de opdracht plaats

 

 

 

Postcode

 

Hier vindt de opdracht plaats

 

 

 

Plaats

 

Hier vindt de opdracht plaats

 

 

 

Telefoon algemeen

 

Contact over afspraak/ communicatie/ nazorg na opdracht

 

 

 

Email algemeen

 

Verzenden afspraken/ communicatie van de zwembaden

 

 

 

Internet website

 

Nakijken lestijden voor communicatie

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonsprivégegevens

Roepnaam

 

Verzenden communicatie van de zwembaden

 

 

 

Achternaam

 

Verzenden communicatie van de zwembaden

 

 

 

Voorletter

 

Verzenden communicatie van de zwembaden

 

 

 

Geslacht

 

Verzenden communicatie van de zwembaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonsgegevens

Functie

 

Contact maken met juiste persoon in organisatie

 

 

 

Persoonlijk emailadres van het bedrijf

 

Verzenden afspraken/ communicatie van de zwembaden

 

 

 

Doorkiesnummer van het bedrijf

 

Contact over afspraak/ communicatie/ nazorg na opdracht

 

 

 

Mobielnummer persoonlijk van het bedrijf

 

Contact over afspraak/ communicatie/ nazorg na opdracht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communicatie per brief zwembaden

Naam bedrijf

 

Verzenden communicatie van de zwembaden

 

 

 

Naam contactpersoon bedrijf

 

Verzenden communicatie van de zwembaden

 

 

 

Adres bedrijf

 

Verzenden communicatie van de zwembaden

 

 

 

Postcode bedrijf

 

Verzenden communicatie van de zwembaden

 

 

 

Plaats bedrijf

 

Verzenden communicatie van de zwembaden

 

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Fotovilla deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Fotovilla blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De Fotovilla uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming en betreft zwembaden. Als u een portretrecht heeft ondertekend voor één of meerdere van uw foto’s, kunnen wij u in de toekomst benaderen of zwembaden deze mogen gebruiken voor reclamedoeleinden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Fotovilla gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Fotovilla en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Fotovilla wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Fotovilla neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Wijzigingen

De Fotovilla behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van De Fotovilla.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018

logo
De Fotovilla vertelt visuele verhalen met de boven- en onderwater fotografie bij zwembaden.

Adresgegevens

De Fotovilla
Saltshof 3063
6604 GK Wijchen
Tel.: 0485-441050
E-mail: info@defotovilla.nl
Website: www.defotovilla.nl

Contact

U kunt het beste contact
met ons opnemen via het
formulier op de website.
Klik hier om naar dit formulier te gaan. (Heeft u) vragen over uw foto’s klik dan hier.